Ben's prikbord.

Downloaden en uitpakken.

Hieronder een verduidelijking over het downladen en uitpakken van een bestand. De voorbeelden zijn gemaakt onder Windows 10 en met Firefox. Wie een ander besturingssysteem of een andere browser, zoals Chrome of Safari, gebruikt, krijgt niet precies hetzelfde op zijn computer te zien. De gang van zaken komt echter overeen.

Wat zijn zip-bestanden?

Om veel bestanden, bijvoorbeeld foto's, in één keer over te kunnen sturen worden ze vaak ingepakt in één bestand. De bestandsnaam eindigt vaak op .zip. Dit soort bestanden vinden we op deze website. Windows kan zelf bestanden inpakken en *.zip bestanden ook uitpakken. Daar zijn geen hulpprogramma's voor nodig.

Hoe haal je een bestand op?

We beginnen met een fragment van een willekeurige webpagina. We gaan als voorbeeld een bestand ophalen dat de foto's bevat van een fries toneelstuk "De erfenis van oom Gerben". Geef een muisklik op download.

Een willekeurige webpagina

Waar komt het zip-bestand te staan?

Dit is wellicht het lastigste moment. Het hangt namelijk enigszins af van hoe de browser is ingesteld. Er zijn in principe twee mogelijkheden:

En waar staat de zipfile nu?

Browsers geven meestal een mogelijkheid om naar de map te gaan waar de zip-file is opgeslagen. Even goed kijken dus. In dit voorbeeld kun je klikken op Downloads weergeven. Vervolgens verschijnt het volgende scherm:

Bestand Openen

Het eenvoudigst is om te kiezen voor Map openen. Nu krijgen we de Windows Verkenner te zien met het opgehaalde bestand.

Het opgehaalde bestand.

Hoe pakken we het zip-bestand uit?

Windows heeft het ingepakte bestand in de folder Downloads geplaatst. Zet de muiscursor op de bestandsnaam en gebruik vervolgens de rechter muisknop. Kies in het menu voor: Alle bestanden uitpakken.

Folder kiezen voor uit te pakken bestand.

Waar moeten de foto's worden geplaatst?

Windows wil nu weten in welke map de uitgepakte bestanden moeten worden neergezet. Het simpelst is om op Uitpakken te klikken, dan wordt er automatisch een folder aangemaakt. Wie een andere map als bestemming wil kan Bladeren. Laat het vinkje staan, dan hoeft er niet naar de folder gezocht te worden.

Uitpakken van bestand.

Kan ik nu eindelijk de foto's zien ......?

Als alle bestanden zijn uitgepakt toont Windows Verkenner het volgende scherm met de folder waarin de foto's zijn opgeslagen:

Uiteindelijke folder.

Om het uiteindelijke resultaat te zien is een dubbele muisklik op de foldernaam genoeg.

Het resultaat.

En dat was het dan.