Route van Madeleine heen en terug langs wand.
 1.             predicates
 2.             heenEnWeer : (richting Route, real LinkerSensor, real MiddenSensor, real RechterSensor) -> string Command.
 3.             %@short Route is momentane status. L,M,R zijn gemeten waarden van linker,midden en rechtersensor
 4.             %@detail Aan de hand van deze input worden route en opdracht bepaald
 5.             %Bij de start wordt een nieuwe waarde voor zijwand vastgelegd.
 6.             %Bij tussenstop krijgt zijwandterug een waarde.
 7.             %Command is de string met nieuwe opdrachten voor het editscherm
 8.             %@end
 9.         clauses
 10.             % route: start
 11.             heenEnWeer(start, _L, _M, R) = "motoren 4 5\nadcr\nadc" :-
 12.                 %rechtuit
 13.                 %       _ = inverse(0),
 14.                 zijwand := R,
 15.                 route := heen,
 16.                 message:write("status start -> heen en rechtuit"),
 17.                 !.
 18.                 %-----------------------------------------------------------------------------------------------
 19.                 %route:heen zijwand=R
 20.        
 21.             heenEnWeer(heen, _L, M, R) = "motoren 4 5\nadcr\nadc" :-
 22.                 % rechtuit
 23.                 zijwand = R,
 24.                 M < stopvalue,
 25.                 route := heen,
 26.                 message:write("status heen -> heen en rechtuit"),
 27.                 !.
 28.        
 29.             heenEnWeer(heen, _L, M, R) = "motoren 0 -3" :-
 30.                 % motoren aan om te keren
 31.                 zijwand = R,
 32.                 M >= stopvalue,
 33.                 route := keren,
 34.                 referenceTime := time::now(),
 35.                 message:write("status heen -> keren"),
 36.                 !.
 37.        
 38.             %zijwand < R
 39.             heenEnWeer(heen, _L, M, R) = "motoren 3 5\nadcr\nadc" :-
 40.                 % naar links
 41.                 zijwand < R,
 42.                 % stuurt op wand aan. Het verschil wordt kleiner
 43.                 M < stopvalue,
 44.                 route := heen,
 45.                 message:write("status heen -> heen en links"),
 46.                 !.
 47.        
 48.             heenEnWeer(heen, _L, M, R) = "motoren 0 -3" :-
 49.                 % motoren aan om te keren
 50.                 zijwand < R,
 51.                 M >= stopvalue,
 52.                 route := keren,
 53.                 referenceTime := time::now(),
 54.                 message:write("status heen -> keren"),
 55.                 !.
 56.        
 57.             %zijwand > R
 58.             heenEnWeer(heen, _L, M, R) = "motoren 4 4\nadcr\nadc" :-
 59.                 % naar rechts
 60.                 zijwand > R,
 61.                 % stuurt van wand. Verschil wordt groter
 62.                 M < stopvalue,
 63.                 route := heen,
 64.                 message:write("status heen -> heen en rechts"),
 65.                 !.
 66.        
 67.             heenEnWeer(heen, _L, M, R) = "motoren 0 -3" :-
 68.                 % motoren aan om te keren
 69.                 zijwand > R,
 70.                 % stuurt van wand. Verschil wordt groter
 71.                 M >= stopvalue,
 72.                 route := keren,
 73.                 referenceTime := time::now(),
 74.                 % starttime bij het keren
 75.                 message:write("status heen -> keren"),
 76.                 !.
 77.                 %-----------------------------------------------------------------------------------------------
 78.                 %route: keren
 79.                 %    heenEnWeer(keren,_L,_M,_R) = "motoren 0 0\nadcl" :-
 80.                 %        End = gmtTime::new(),
 81.                 %        I = timeInterval::new(referencetime,End),
 82.                 %        I:getIntervaldetailed(_,_,_,Sec),
 83.                 %        message:write("keren verstreken tijd: ",Sec," keertijd : ",keertijd,"\n"),
 84.                 %        Sec > keertijd,
 85.                 %        route := tussenstop,
 86.                 %        message:write("status keren -> tussenstop"),
 87.                 %        !.
 88.                 %%    heenEnWeer(keren,_L,_M,_R) = "motoren 0 -3" :-
 89.                 %        heenEnWeer(keren,_L,_M,_R) = "" :-
 90.                 %        %M >= 0.5,
 91.                 %        route := keren,
 92.                 %        message:write(predicate_name(),"status keren -> keren"),
 93.                 %        !.
 94.        
 95.             heenEnWeer(keren, _L, _M, _R) = "motoren 0 0\nadcl" :-
 96.                 End = time::now(),
 97.                 I = duration::new(referencetime, End),
 98.                 I:getIntervaldetailed(_, _, _, Sec),
 99.                 message:write("keren verstreken tijd: ", Sec, " keertijd : ", keertijd, "\n"),
 100.                 %  Sec > keertijd,
 101.                 T = timer1:getTickDuration(),
 102.                 keertijd - Sec < T / 1000,
 103.                 route := tussenstop,
 104.                 message:write("status keren -> tussenstop"),
 105.                 !.
 106.                 %    heenEnWeer(keren,_L,_M,_R) = "motoren 0 -3" :-
 107.        
 108.             heenEnWeer(keren, _L, _M, _R) = "" :-
 109.                 %M >= 0.5,
 110.                 route := keren,
 111.                 message:write(predicate_name(), "status keren -> keren"),
 112.                 !.
 113.                 %-----------------------------------------------------------------------------------------------
 114.                 % route: tussenstop
 115.                 % meet zijwand terug.
 116.        
 117.             heenEnWeer(tussenstop, L, _M, _R) = "motoren 0 0\nadcl\nadc" :-
 118.                 %  if L >= 0.5 then zijwandterug := L else zijwandterug := L end if,
 119.                 zijwandterug := L,
 120.                 route := terug,
 121.                 message:write("status tussenstop -> terug"),
 122.                 !.
 123.                 %-----------------------------------------------------------------------------------------------
 124.                 %route:heen zijwand=R
 125.        
 126.             heenEnWeer(terug, L, M, _R) = "motoren 4 5\nadcl\nadc" :-
 127.                 % rechtuit
 128.                 zijwandterug = L,
 129.                 M < stopvalue,
 130.                 route := terug,
 131.                 message:write("status terug -> terug en rechtuit"),
 132.                 !.
 133.        
 134.             heenEnWeer(terug, L, M, _R) = "motoren 0 0\nrespond" :-
 135.                 % stoppen
 136.                 zijwandterug = L,
 137.                 M >= stopvalue,
 138.                 route := stop,
 139.                 %     referenceTime:= gmttime::new(),
 140.                 message:write("status terug -> stop"),
 141.                 !.
 142.        
 143.             %zijwand<R
 144.             heenEnWeer(terug, L, M, _R) = "motoren 4  4\nadcl\nadc" :-
 145.                 % naar rechts
 146.                 zijwandterug < L,
 147.                 % stuurt op wand aan. Het verschil wordt kleiner
 148.                 M < stopvalue,
 149.                 route := terug,
 150.                 message:write("status terug  -> terug en naar rechts"),
 151.                 !.
 152.        
 153.             heenEnWeer(terug, L, M, _R) = "motoren 0 0\nrespond" :-
 154.                 % stop
 155.                 zijwandterug < L,
 156.                 M >= stopvalue,
 157.                 route := stop,
 158.                 %        referenceTime:= gmttime::new(),
 159.                 message:write("status terug -> stop"),
 160.                 !.
 161.        
 162.             %zijwand > R
 163.             heenEnWeer(terug, L, M, _R) = "motoren 3 5\nadcl\nadc" :-
 164.                 % naar links
 165.                 zijwandterug > L,
 166.                 % stuurt van wand. Verschil wordt groter
 167.                 M < stopvalue,
 168.                 route := terug,
 169.                 message:write("status terug -> terug en naar links"),
 170.                 !.
 171.        
 172.             heenEnWeer(terug, L, M, _R) = "motoren 0 0\nrespond" :-
 173.                 % stop
 174.                 zijwandterug > L,
 175.                 % stuurt van wand. Verschil wordt groter
 176.                 M >= stopvalue,
 177.                 route := stop,
 178.                 %        referenceTime:= gmttime::new(), % starttime bij het keren
 179.                 message:write("status terug -> stop"),
 180.                 !.
 181.                 %-----------------------------------------------------------------------------------------------
 182.                 %route: stop
 183.        
 184.             heenEnWeer(stop, _, _, _) = "" :-
 185.                 commandsready := true,
 186.                 % timer1:stop,
 187.                 !.
 188.                 %-----------------------------------------------------------------------------------------------
 189.                 % error
 190.        
 191.             heenEnWeer(_, _, _, _) = "motoren 0 0".