c-programma voor motorregeling bij motordriver.
 1.  
 2.  
 3.        
 4.             /*
 5.             * motordrivers_versie_06.c
 6.             *
 7.             * Created: 19-10-2014 10:33:37
 8.             * Prototype (Madeleine) op Olimex AVR _40 met Atmega32.
 9.             * aansluitingen:
 10.             *
 11.             * MotorA:
 12.             * input_1   PB7     pin8
 13.             * input_2   PB1     pin2
 14.             * enable_M1 PB2     pin3
 15.            
 16.             * MotorB
 17.             * input3    PB3     pin4
 18.             * input4    PB5     pin6
 19.             * enable_M2 PB6     pin7
 20.            
 21.             * PowerLed  PB0     pin1 (default). Olimex AVR_40
 22.             * Button    PB4     pin5 (default). Olimex AVR_40
 23.            
 24.             * Int0              PD2 pin16
 25.            
 26.             * Programma werkt.
 27.             * Afgeleid van code 13.1 uit Microcontrollers en de taal C
 28.             * Doel: motoren met langere tussenperiodes laten draaien: vooruit en achteruit.
 29.             */
 30.            
 31.             #include
 32.             #include
 33.            
 34.             unsigned interruptcount = 0;
 35.             unsigned togglecount = 0;
 36.             unsigned vooruit = 1;
 37.             unsigned running = 0;
 38.             void mot1(char command);
 39.             void mot2(char command);
 40.             /*
 41.             ISR(INT0_vect)
 42.             {
 43.                 if (running == 0)
 44.                 {
 45.                     TCCR0 = _BV(CS01) | _BV(CS00);      // normal mode, OC not used, prescaling is 64
 46.                     TCNT0 = 6;                  // timer 0 counts 256 - 6 = 250 prescaled clockcycles
 47.                     TIMSK = _BV(TOIE0);         // enable timer 0 interrupt overflow
 48.                     running = 1;
 49.                 }
 50.                 else
 51.                 {
 52.                     TIMSK = ~(_BV(TOIE0));              // disable timer 0 interrupt overflow
 53.                     mot1('S');
 54.                     mot2('S');
 55.                     running = 0;
 56.                    
 57.                 }
 58.             }
 59.             */ 
 60.             ISR(TIMER0_OVF_vect)
 61.             {
 62.                
 63.                 TCNT0 = 6;              // it counts 256-6 prescaled clockcycles
 64.                 if (++interruptcount == 125)    // toggles only once of 125 interrupts
 65.                 {
 66.                     interruptcount = 0;
 67.                     togglecount = togglecount +1;
 68.                 };
 69.                 if (togglecount == 10)
 70.                 {
 71.                     if (vooruit == 1){
 72.                         mot1('R');
 73.                         mot2('R');
 74.                         vooruit = 0 ;
 75.                         }
 76.                     else {
 77.                         mot1('S');
 78.                         mot2('S');
 79.                         vooruit = 1;
 80.                     }
 81.                    
 82.                     togglecount = 0;
 83.                 }
 84.                    
 85.             }
 86.             int main(void)
 87.             {
 88.                 DDRB = 0xFF;       // set PORTB for output. Hier staan de leds op.En de motoren
 89.                 /*      PORTB = 102; //01100110 */
 90.                 mot1('F');
 91.                 mot2('F');
 92.                 vooruit = 0 ;
 93.                
 94.                 TCCR0 = _BV(CS01) | _BV(CS00);  // normal mode, OC not used, prescaling is 64
 95.                 TCNT0 = 6;                      // timer 0 counts 256 - 6 = 250 prescaled clockcycles
 96.                 TIMSK = _BV(TOIE0);             // enable timer 0 interrupt overflow
 97.            
 98.             /* 
 99.                 GICR = _BV(INT0); // enable INT0
 100.                 MCUCR = _BV(ISC01); // falling edge
 101.             */ 
 102.                 sei();
 103.                 while(1)                                // do nothing
 104.                 {
 105.                    
 106.                 }
 107.             }
 108.             void mot1(char command)
 109.             {
 110.                 switch (command)
 111.                 {
 112.                     case 'R' : PORTB &= ~_BV(7);PORTB |= _BV(1);PORTB &=~_BV(2); // Reverse
 113.                     break;
 114.                     case 'F' : PORTB |=_BV(7);PORTB &= ~_BV(1);PORTB &=~_BV(2); //Forward
 115.                     break;
 116.                     case 'S' : PORTB |= _BV(2);// Stop
 117.                     break;
 118.                     case 'B' : PORTB &=~_BV(7);PORTB &=~_BV(1);PORTB &=~_BV(2); // Brake
 119.                     break;
 120.                 }
 121.             }
 122.             void mot2(char command)
 123.             {
 124.                 switch (command)
 125.                 {
 126.                     case 'R' : PORTB &= ~_BV(3);PORTB |= _BV(5);PORTB &=~_BV(6); //Reverse
 127.                     break;
 128.                     case 'F' : PORTB |=_BV(3);PORTB &= ~_BV(5);PORTB &=~_BV(6); //Forward
 129.                     break;
 130.                     case 'S' : PORTB |=_BV(6); //Stop
 131.                     break;
 132.                     case 'B' : PORTB &=~_BV(3);PORTB &=~_BV(5);PORTB &=~_BV(6); //Brake
 133.                     break;
 134.                 }
 135.             }  
 136.        
 137.  
 138.  
-->